Akcje charytatywne

Wspieramy potrzebujących w Polsce i za granicą

Instytucja otoczenia biznesu

Wspieramy polskie małe i średnie przedsiębiorstwa

Badania naukowe oraz ekspertyzy

Prowadzimy własne projekty badawcze, wykonujemy analizy oraz ekspertyzy

Sieć kontaktów

Budujemy sieć kontaktów pomiędzy naukowcami, przedsiębiorcami oraz samorządowcami

„Ambitna Polska”

jest apolitycznym think-tankiem,

Naszym celem jest wypracowywanie koncepcji zapewniających szeroko rozumiany rozwój naszego kraju. Uważamy, że wiele konfliktów społecznych i politycznych we współczesnej Polsce spowodowanych jest brakiem ambitnych koncepcji rozwoju, zarówno na płaszczyźnie ekonomicznej, jak i społecznej, technologicznej, środowiskowej, etc.

Działania charytatywne

Wspieramy domy pomocy społecznej w Polsce oraz szkoły polskie na Ukrainie.

Działanie sfinansowane ze środków
Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030