Podstawą naszej Fundacji jest grono znakomitych ekspertów:

dr Anna Dyląg

dr Anna Dyląg

Doktor nauk ekonomicznych, zajmująca się angażowaniem mieszkańców w procesy zarządzania energią w gminach. Ukończyła studia magisterskie z zarządzania i inżynierii produkcji (PŁ) oraz geografii (UŁ). Szeroko rozumianym doradztwem z zakresu energii odnawianej i zarządzania energią zajmuję się od 2009 r. Od tego właśnie roku funkcjonuje jej firma ABC ENERGIA Sp. z o.o. Obecnie w kilku polskich gminach wdrażają sprawne zarządzanie energią oparte na partycypacji społecznej w lokalnej energetyce - energetykę obywatelską. Jako zewnętrzny ekspert Komisji Europejskiej ds. energii w programie Horyzont 2020, ocenia spływające do Brukseli wnioski z całej Europy, dzięki czemu wpływa na kształt polityki energicznej oraz realizowanych projektów w Europie. Aktywnie wspiera rozwój energii odnawialnej i obywatelskiej poprzez uczestnictwo w licznych konferencjach, ruchach czy organizacjach działających na rzecz ochrony klimatu (Climate Kic, Fundacja Czyste Powietrze), energii obywatelskiej (Więcej niż Energia) czy rozwoju społeczeństwa (Fundacja Ambitna Polska). Jest autorką licznych artykułów publikowanych w periodykach oraz książkach z zakresu energetyki i zarządzania. Gości również w radiu i telewizji a z jej udziałem powstało kilka odcinków programu „Śmiecińscy” emitowane w TVP INFO. W 2015 r. była mówcą podczas TEDx w Łodzi, gdzie inspirowała słuchaczy do współtworzenia energetyki obywatelskiej.

Marcin Giełzak

Marcin Giełzak

Absolwent historii oraz zarządzania na Uniwersytecie Łódzkim, dyrektor zarządzający w firmie Beesfund S.A, członek rady Fundacji Ambitna Polska, były wiceprezes zarządu firmy ShareHire, wiodącego dostawcy technologii rekrutacyjnych, współpracownik Fundacji Republikańskiej, autor i współautor licznych tekstów, raportów oraz książek, m.in. “Antykomuniści lewicy” (2014), “Crowdfunding” (2015), “Niepodległość i socjalizm” (2020). Pełni rolę dyrektora wykonawczego w Projekcie Konsens. Członek Rady Programowej Centrum Nauki i Techniki EC1 w Łodzi.

dr Arkadiusz Derkacz

dr Arkadiusz Derkacz

Ekonomista, specjalista ds. zarządzania w gospodarce, polityki gospodarczej oraz międzynarodowych stosunków finansowo-ekonomiczno-prawnych. Przedstawiciel ekonomii instytucjonalnej. Propagator ekonomii M. Kaleckiego i K. Łaskiego. Obecnie pracownik badawczo-dydaktyczny. Wcześniej przez wiele lat menedżer i dyrektor finansowy. Aktualne miejsce pracy: Szkoła Główna Menedżerska w Warszawie; Akademia Kaliska w Kaliszu; Narodowy Bank Polski w Warszawie.

Natalia Maria Ogan

Natalia Maria Ogan

Prawnik i historyk. Doktorantka w zakresie prawa. Specjalistka w zakresie Europy Wschodniej z szczególnym uwzględnieniem Ukrainy. Przez wiele lat pracowała jako lektor w Kijowie/Ukraina, Kiszyniowie/Mołdawia i Rosji. Obecnie jako doradca biznesowy w zakresie inwestycji w Europie Wschodniej. Koordynatorka projektów realizowanych na terenie Ukrainy i Mołdawii, Rosji. Absolwentka Szkoły Polsko-Rosyjskiej na UW i Podyplomowych Studiów Wschodnich na UWR oraz Szkoły Prawa Ukraińskiego na UJ. Hobby: podróże, beletrystyka, historia XIX wieku.

dr Janusz Wdzięczak

dr Janusz Wdzięczak

dr Janusz Wdzięczak, ekonomista, historyk gospodarczy, specjalista w zakresie finansowania inwestycji oraz rynków Europy Wschodniej. Doradca przy projektach inwestycyjnych (ds. źródeł finansowania) a także restrukturyzacji przedsiębiorstw. Pracował również na stanowiskach kierowniczych w spółkach państwowych oraz prywatnych. Członek rad nadzorczych oraz komitetów doradczych. Członek zwyczajny renomowanego ośrodka badawczego Thomas Jefferson Research Center mieszczącego się w Tbilisi (Gruzja). Jest absolwentem Uniwersytetu Łódzkiego na którym zdobył stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych. Absolwent Szkoły Polsko-Rosyjskiej Uniwersytetu Warszawskiego. Promotor kilkudziesięciu prac licencjackich z zakresu ekonomii oraz transportu. Ekspert Polskiej Komisji Akredytacyjnej z ramienia środowisk przedsiębiorców. Pełnił funkcje dziekana na jednej z prywatnych uczelni. Wykładał gościnnie na kilku zagranicznych uczelniach.

dr Sebastian Szklarek

dr Sebastian Szklarek

Doktor nauk biologicznych ze specjalizacją ekohydrologia. Absolwent kierunku ochrona środowiska na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego ze specjalizacją ekologia i ochrona wód. W pracy naukowej zajmuje się zagadnieniami związanymi z jakością wód powierzchniowych, ze szczególnym uwzględnieniem procesu eutrofizacji i zakwitów sinic, oraz rozwijaniem metod je ograniczających. Kierownik projektu badawczego dotyczącego wpływu soli drogowej na wylęg zooplankotnu. Członek Regionalnej Rady Ochrony Przyrody przy Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Łodzi. Ekspert oceniający w NCBiR. Członek zespołów przygotowujących opracowania dotyczące przeciwdziałania suszy oraz planów gospodarowania wodami dla całych dorzeczy w Polsce. Od 2017 roku popularyzuje wiedzę o zasobach wody na blogu Świat Wody. Współautor wystawy “Przeciek” we wrocławskim Hydropolis, konsultant merytoryczny strony “Co z tą wodą” (www.coztawoda.pl). Współautor opracowania „Woda” dla Caritas Laudato Si. Autor licznych wystąpień edukacyjnych dla stowarzyszeń i fundacji. Ekspert komentujący bieżące wydarzenia dla stacji telewizyjnych, radiowych, gazet tradycyjnych i internetowych.

Działanie sfinansowane ze środków
Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030