Wydawnictwo Naukowe Fundacji Ambitna Polska


Nasze wydawnictwo umożliwia wydawanie publikacji naukowych oraz popularnonaukowych z numerami ISBN lub ISSN. Wspieramy także publikacje, aby znalazły się w międzynarodowych bazach wydawnictw.

W dorobku naszego wydawnictwa znajduje się wiele publikacji z zakresu ochrony środowiska, ekonomii, zarządzania, energetyki oraz kultury.

Jesteśmy partnerem cyklu wydawniczego „Raporty koniunktury” nad którymi nadzór merytorycznymi sprawuje nasz ekspert dr Arkadiusz Derkacz.

Zapraszamy do współpracy wszystkich ambitnych autorów!

 

Działanie sfinansowane ze środków
Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030