Fundacja Ambitna Polska jest podmiotem prowadzącym stałą działalność naukową, rozumianą jako działalność badawcza oraz badawczo rozwojowa. Jest ona realizowana za pomocą:
1. Prowadzenia Wydawnictwa Naukowego. Nasze wydawnictwo umożliwia wydawanie publikacji naukowych oraz popularnonaukowych z numerami ISBN lub ISSN.
2. Organizacji konferencji naukowych.
3. Realizacji projektów badawczych.

Ponadto prowadzimy szkolenia dla naukowców z zakresu pozyskiwania grantów, realizacji projektów badawczych, działalności wdrożeniowej oraz animowania współpracy biznesu oraz nauki.

Wspieramy również uczelnie wyższe w zakresie rozwoju jakości kształcenia

Zapraszamy do współpracy!

Działanie sfinansowane ze środków
Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030