SPONSORZY FUNDACJI AMBITNA POLSKA

I ty możesz wesprzeć nas w rozwoju i rozbudowie naszej fundacji!

Skontaktuj się z nami w celu zapoznania się z ofertą!

Działanie sfinansowane ze środków
Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030