Stałe inicjatywy naszej Fundacji (organizowane regularnie): 

 

Fundacja Ambitna Polska to również aktywna instytucja otoczenia biznesu.
Organizujemy spotkania z top managerami, przedstawicielami instytucji finansowych, przedsiębiorcami którzy odnieśli znaczący sukces oraz dyplomatami promującymi międzynarodową wymianę handlową.
Wspieramy małe i średnie firmy, doradzamy jak pozyskać kapitał, rozwijamy współpracę biznesu oraz nauki.

Opieka nad polskimi szkołami na Ukrainie

Inicjatywa polegająca na wspieraniu polskich szkół na Ukrainie:

    • przekazywanie darów,
    • organizacja konkursów,
    • szkolenia dla nauczycieli.

Nasza inicjatywa trwa od 2018 roku.

Książka z Polski

Inicjatywa bezpłatnego przekazywania książek w języku polskim dla szkół polskich w Europie Wschodniej (Ukraina, Mołdawia, Białoruś).
Inicjatorem akcji jest nasz kolega Marcin Giełzak.

Forum Języka Polskiego

Cykliczna konferencja poświęcona nauczaniu obcokrajowców języka polskiego oraz tworzenia standardów z zakresu nauczania języka polskiego. Konferencja adresowana jest do firm szkoleniowych, instytucji państwowych zajmujących się zatrudnianiem cudzoziemców, a także pracodawców zatrudniających cudzoziemców.
Ważnym elementem Forum jest promowanie języka polskiego za granicami Polski.

Koalicja Świętego Mikołaja

Regularna, coroczna akcja charytatywna organizowana na rzecz domów pomocy społecznej oraz rodzinnych domów dziecka.
Co roku biorą w niej udział sympatycy Fundacji, a także przedsiębiorcy
i znane osobistości ze świata kultury.

Wigilia Polsko-Ukraińska

Coroczne wydarzenie mające na celu integrować społeczność polską i ukraińską. Biorąc w niej udział przedstawiciele administracji państwowej, uczelni wyższych oraz liderzy obydwu społeczności.
Jedna z pierwszych takich inicjatyw w Polsce.

Działanie sfinansowane ze środków
Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030