Zarząd fundacji

Sebastian Szklarek

Sebastian Szklarek

Prezes Zarządu

Ambitna Polska

Ambitna Polska

Wiceprezes Zarządu

Działanie sfinansowane ze środków
Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030