FUNDACJA AMBITNA POLSKA

„Ambitna Polska” jest dynamicznym think-tankiem, którego celem jest wypracowywanie koncepcji zapewniających szeroko rozumiany rozwój naszego kraju. Uważamy, że wiele konfliktów społecznych i politycznych we współczesnej Polsce spowodowanych jest brakiem ambitnych koncepcji rozwoju, zarówno na płaszczyźnie ekonomicznej, jak i społecznej, technologicznej, środowiskowej, etc.

Chcemy to zmienić. Chcemy pokazać, że można!

Do realizacji ambitnego celu skompletowaliśmy zespół ambitnych ludzi.
W jego skład wchodzą naukowcy, eksperci i analitycy posiadający znaczny dorobek.

Obszary badawcze które podejmujemy to:

   • przedsiębiorczość
   • polityka gospodarcza
   • ochrona środowiska
   • rozwój trzeciego sektora,
   • polityka społeczna i ochrona zdrowia,
   • badania nad podmiotami ekonomii społecznej,
   • rozwój gospodarki opartej na wiedzy,
   • polska dyplomacja,
   • polska polityka wschodnia,
   • relacje Polska-Azja,
   • rozwój obszarów wiejskich,
   • finansowanie sektora kultury.
  •  

Apolityczność i równowaga

Fundacja „Ambitna Polska” nie jest związany z żadną ideologią ani ugrupowaniem politycznym. W naszym zespole, tak jak w całym społeczeństwie, znajdziecie osoby zarówno o poglądach lewicowych jak i prawicowych co zapewnia nam równowagę. Podstawą działania naszego zespołu jest dialog ponad podziałami. Nie gardzimy poglądami innych, nawet jeśli się z nimi nie zgadzamy.
Zdajemy sobie sprawę, że w Polsce zawsze znajdować będą się osoby o poglądach lewicowych jak i konserwatywnych, dlatego naszym celem jest tworzenie rozwiązań które zapewnią równowagę, nie zaś konflikty.

Nie tolerujemy jedynie skrajnych ruchów odwołujących się do ideologii faszystowskiej i komunistycznej.

Nasi eksperci tworzą ambitne koncepcje dla Polski. Współpracujemy zarówno z przedsiębiorcami i organizacjami pozarządowymi jak i instytucjami państwowymi.

prezes Fundacji Ambitna Polska

Rozwój i wsparcie

Tworzymy ambitne koncepcje rozwoju gospodarczego, środowiskowego oraz społęcznego

Pomoc potrzebującym

Wspieramy potrzebujących w Polsce oraz szkoły polskie na Ukrainie

Nauka

Realizujemy projekty badawcze

Networking

Budujemy sieć kontaktów przedsiębiorców, naukowców oraz samorządowców

Nasze projekty

Zapraszamy do zapoznania się z naszymi działaniami:

Ambitny Biznes

Ambitny Biznes

Cykl dla managerów, przedsiębiorców i wszystkich interesujących się biznesem.

Modele finansowania kultury

Modele finansowania kultury

Zapoznaj się z najlepszymi praktykami z zakresu finansowania kultury

Energetyka Obywatelska

Energetyka Obywatelska

Najlepsze rozwiązania dotyczące energetyki obywatelskiej oraz OZE

0
Sympatyków
0 PLN
Dotacje na ochronę środowiska oraz NGO
0
Partnerów zagranicznych
0
Stałych ekspertów

Działanie sfinansowane ze środków
Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030