Co z tą wodą?

W projekcie „Obywatele dla środowiska: Co z tą wodą?” skupiamy się na zagadnieniu śladu wodnego i zagadnieniach związanych z ochroną wód – to tematy, które często przewijają się w debacie publicznej. Jednak niewiele osób wie co dokładnie za tymi terminami stoi i jaki wpływ może mieć każdy z nas na te aspekty życia. Impulsem inicjującym proces współdecydowania jest zarówno edukacja ekologiczna, jak i budowanie świadomości obywateli w aspekcie hydrologii. Budowa świadomego hydrologicznie społeczeństwa oznacza przede wszystkim zmianę zachowań ludzi, coraz lepiej rozumiejących istotę racjonalnej gospodarki wodnej. Projekt, który proponujemy ma pomóc w prowadzeniu edukacji społecznej z zakresu ekologii. Skierowany jest do wszystkich zaangażowanych w pracę z dziećmi, którym leży na sercu dobro naszej planety.

W ramach projekty przygotowaliśmy podręcznik ze trzema scenariuszami lekcji – cały pakiet w wersji pdf możecie pobrać z poniższego linku (po kliknięciu nastąpi przekierowanie do bloga Świat Wody – gdzie dostępna jest spakowany plik z całością materiałów):

Podręcznik „Obywatele dla Środowiska: Co z tą wodą?”

Elementem przygotowanych w nich zadań jest obejrzenie trzech filmów edukacyjnych zamieszonych poniżej. 

  • W pierwszym filmie opowiadamy o problemach gospodarki wodnej. Film jest wprowadzeniem do zagadnienia śladu wodnego, na którym skupią się kolejne dwa odcinki.
  • W drugim czym jest ślad wodny. 
  • W trzecim omawiamy jaki jest związek pomiędzy oszczędzaniem wody a śladem wodnym. c

Działanie sfinansowane ze środków
Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030