Nowe modele finansowania kultury

Projekt Nowe modele finansowania kultury ma na celu zwiększenie kompetencji artystów, twórców oraz osób zarządzających kulturą w zakresie samodzielnego wsparcia finansowania przedsięwzięć kulturalnych.
Pandemia (oraz groźba jej powrotu) powodują konieczność zmiany funkcjonowania instytucji kultury, jak i samych artystów.
W rzeczywistości gospodarki wolnorynkowej nie mogą oni opierać swojego funkcjonowania jedynie na funduszach państwowych, a nawet te muszą być zarządzane w inny sposób.

Info

  • Category: Donation
  • Start: 30 września, 2021 10:06 pm
  • End: 30 września, 2021 10:07 pm

Działanie sfinansowane ze środków
Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030