0 Donors

Raised: 0zł

Uwaga: Tryb testowy jest włączony. W czasie trybu testowego żadne prawdziwe transakcje nie zostaną dokonane.

Własna kwota

Wybierz metodę płatności
Dane osobiste

To make an offline donation toward this cause, follow these steps::

  1. Write a check payable to "Ambitna Polska"
  2. On the memo line of the check, indicate that the donation is for "Ambitna Polska"
  3. Mail your check to:

    Ambitna Polska
    111 Not A Real St.
    Anytown, CA 12345

Your tax-deductible donation is greatly appreciated!

Suma darowizn: 1,00zł

Działanie sfinansowane ze środków
Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030