Co z tą wodą/scenariusz3

Materiały do 3 scenariusza lekcji można pobrać ze strony:

Działanie sfinansowane ze środków
Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030