Co z tą wodą/scenariusz2

Materiały do 2 scenariusza lekcji można pobrać ze strony:

Działanie sfinansowane ze środków
Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030